Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Du Lịch Chợ Lớn Tổ Chức Đại Hội Đại Biễu Công Đoàn Cơ Sở Nhiệm Kỳ 2014 – 2019 & Hội Nghị Người Lao Động 2014

Sáng 30 tháng 5 năm 2014 tại Hội trường lầu 1 Nhà hàng Ái Huê, Công ty CP Dịch vụ Du lịch Chợ Lớn (Cholontourist) đã tổ chức Đại hội đại biểu công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2014-2019 và Hội nghị người lao động… Read More