Cholontourist nhận bằng khen của UBND TP.HCM “Đã có những thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển ngành du lịch thành phố giai đoạn 2011-2015”

Ngày 12 tháng 10 năm 2016 vừa qua tại Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Chợ Lớn đã vinh dự được chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh – ông Nguyễn Thành Phong trao… Read More