Thành tích – Danh hiệu

Thành tích – Danh hiệu

1. Huân Chương Lao Động Hạng 3

 

2. Chứng nhận thương hiệu tin cậy 2013 – Do Hệ thống mạng ngân hàng thương hiệu cung cấp.

 

3. Đạt giải thưởng Dịch vụ được hài lòng nhất – Do Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao bình chọn.

 

4. Đạt giải thưởng Hàng Việt tốt – Dịch Vụ Hoàn Hảo – Do Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam bình chọn